Personal Data Policy at Endlesstime24

We only collect personal data in cases where this should be relevant to us, and we will only collect personal data if it is relevant to your activity at Endlesstime.

When collecting, processing and using your personal data, we always comply with all relevant legal provisions.

We will only store your personal data as long as we are legally obliged to do so, or as long as it is relevant to the purpose for which they were collected.

Information we collect

If you want to buy and receive a product or service from us, we need to collect certain personal data in order to complete the transaction and to offer you our services. We can use cookies to keep track of the contents of your shopping cart while using our webshop.

We can obtain information such as name, e-mail address, postal address, delivery address (if it varies by postal address), telephone number and payment information.

The Aps era collects and processes your personal data when you do the following:

- Visit our website


The data responsible

The data responsible for the collection, processing and use of your personal information at www.endlesstime24.com is Lauvic Int Group.


Treatment basis and purpose

We collect your regular contact information, such as name and address, in order to deliver the product or service you purchased from us. We will collect your email address in order to send you an order confirmation and a delivery confirmation.

Your information (except your e-mail address if you have consented to its processing for the purpose of receiving offers) will be deleted 5 after you receive your item or service.


Other recipients of personal data

We do not sell your personal data to third parties and we do not transfer your personal data to third countries.

We have our website at GoDaddy, which acts as our data processor. All personal data you provide on our site will be stored in GoDaddy's data centers.

We use external companies as suppliers to deliver our services in the best possible way. These external vendors are data processors and in some cases process personal data in connection with their provision of services to us. Our data processors only process personal data according to our instructions and in accordance with the statutory requirements for data processors.

We have entered into data processing agreements with our data processors, which is our guarantee that they comply with applicable rules on the protection of your personal data.


Your rights

As the data subject, you have a number of rights that we must at all times ensure fulfillment of. You have the right to request us the following:
• To access and correct / change your personal data
• Deleting personal data

You also have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to file a complaint with a data protection authority.

If you no longer wish us to process your personal data or to limit the processing of your personal data, you can also send us a request to our e-mail address service@endlesstime24.com

Politik om personoplysninger på Endlesstime


Vi indsamler kun personlige data i tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi indsamler kun personlige data, hvis det er relevant for din aktivitet på Endlesstime.

Når vi indsamler, behandler og bruger dine personlige data, overholder vi altid alle relevante juridiske bestemmelser.

Vi lagrer kun dine personlige data, så længe vi er juridisk forpligtet til det, eller så længe det er relevant for det formål, som de blev indsamlet til.

Oplysninger, vi indsamler


Hvis du vil købe og modtage et produkt eller en service fra os, er vi nødt til at indsamle visse personlige data for at gennemføre transaktionen og tilbyde dig vores tjenester. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens vi bruger vores webshop.

Vi kan få information som navn, e-mail-adresse, postadresse, leveringsadresse (hvis det varierer efter postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Aps-æraen indsamler og behandler dine personlige data, når du gør følgende:

- Besøg vores hjemmeside

De data ansvarlige


De data ansvarlige, der er ansvarlige for indsamling, behandling og brug af dine personlige oplysninger på www.endlesstime.dk er Lauvic Int Group.

Behandlingsgrundlag og formål


Vi indsamler dine regelmæssige kontaktoplysninger, som navn og adresse, for at kunne levere det produkt eller den service, du har købt hos os. Vi samler din e-mail-adresse for at sende dig en ordrebekræftelse og en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mail-adresse, hvis du har accepteret behandlingen med henblik på modtagelse af tilbud), vil blive slettet 5, efter at du har modtaget din vare eller tjeneste.

Andre modtagere af personoplysninger


Vi sælger ikke dine personlige data til tredjepart, og vi overfører ikke dine personlige data til tredjelande.

Vi har vores websted på GoDaddy, der fungerer som vores databehandler. Alle personlige data, du leverer på vores site, gemmes i GoDaddys datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører til at levere vores tjenester på den bedst mulige måde. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i nogle tilfælde personlige data i forbindelse med deres levering af tjenester til os. Vores databehandlere behandler kun personlige data i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med de lovbestemte krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandlingsaftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler for beskyttelse af dine personlige data.

Dine rettigheder


Som den registrerede har du et antal rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om følgende:
• For at få adgang til og rette / ændre dine personlige data
• Sletning af personlige data

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data, og du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du ikke længere ønsker os at behandle dine personlige data eller begrænse behandlingen af ​​dine personlige data, kan du også sende os en anmodning til vores e-mail-adresse service@endlesstime.dk
Endlesstime uses cookies to provide necessary site functionality and improve your experience. By using our website, you agree to our privacy policy and our cookie policy. Endlesstime bruger cookies til at give den nødvendige webstedsfunktionalitet og forbedre din oplevelse. Ved at bruge vores website accepterer du vores privatlivspolitik og vores cookiepolitik.
You have successfully subscribed! | Du har tilmeldt dig!